Het Straatfeestpakket

Leuk dat je belangstelling hebt voor het straatfeestpakket, het buurtfeestje op wielen.

Het pakket is beschikbaar voor iedereen in de wijk, zodat we samen de wijk nog gezelliger kunnen maken.

Voor wie?

 • Het straatfeestpakket is bedoeld voor kleinere evenementen zoals straatfeesten, die openstaan voor (alle) inwoners van de wijk.
 • Gebruik voor andere evenementen (gebruik door particulieren of verenigingen) kan, maar heeft geen voorrang en het gebruik is dan niet gratis.

Wat zit er in

Het straatfeestpakket zit grotendeels kant en klaar in een ‘boedelbak’ met huif. De inhoud omvat:

 • Één groot springkussen😊
  • opzetten en inpakken is eenvoudig maar wel met 6 man!
  • grondzeil als het op straat is.
  • logboek – moet ingevuld worden.
 • 4 biertafels + 8 banken
 • 4 statafels
 • 1 grote tent 6m * 3m.
  • Met 4 mensen zet je deze harmonica tent makkelijk op.
  • Bij slecht weer kunnen de zijkanten er in gezet worden.
 • 3 feestverlichting.
 • 2 lange haspels (230V)
 • instructieblad voor gebruik en inleveren

Hoe lang

 • ‘Ochtend+’ van 9:00 tot 14:30
 • Middag-avond, van 15:00 tot 23:00

Beschikbaarheid: kijk in de [ agenda ]

Kosten

 • Als je geen lid bent van de wijkvereniging of als je het straatfeestpakket gebruikt voor een niet aan de vereniging gerelateerd evenement, kost het pakket 200 euro voor een dagdeel, of 300 euro voor een hele dag.
 • Leden van de wijkvereniging die een straatfeest organiseren mogen het pakket gratis gebruiken, mits 70% van de huishoudens in de straat lid is van de wijkvereniging. Is dat (nog) niet zo, is het pakket toch gratis te gebruiken mits een vooraf af te spreken groei van het aantal leden wordt behaald.
  • Door lid te worden steun je de wijkvereniging en de activiteiten die zij organiseert. Lid worden kan via de website. En op de aanhanger staan QR-codes waarmee iedereen zich gemakkelijk kan aanmelden.
 • De doelstelling voor groei van aantal leden in de straat wordt toegelicht in de bevestigingsmail die je na reservering ontvangt. Wil je weten hoeveel mensen nu al lid zijn, kijk dan in de tabel hieronder. (Klik erop voor een grotere versie.)
 • Of het ’target’ behaald is wordt getoetst op de dag na het evenement. Wijkgenoten die tijdens het evenement besluiten lid te worden, tellen dus mee. Man kan lid worden vanaf € 12,50 per jaar.

Voorwaarden

 • Begrippen:
  • “de lener” is degene die de reservering plaatst.
  • “de wijkvereniging” is wijkvereniging De Penseelstreek
  • “het bestuur” is het bestuur van de wijkvereniging en/of een door haar aangewezen gemachtigde zoals een beheerder.
  • “Het straatfeestpakket” is de als zodanig herkenbare aanhanger met inhoud.
 • Het straatfeestpakket kan maximaal 3 maanden vóór een straatfeest worden gereserveerd.
 • Een reservering voor een evenement anders dan een straatfeest, kan maximaal 30 dagen van tevoren worden aangevraagd.
 • Een reservering kan tot 1 week van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 • (Jaarlijkse) evenementen van de Wijkvereniging hebben altijd voorrang. 
 • Na reservering ontvangt de lener een bevestigingsmail met de nodige aanvullende, praktische informatie.
 • De lener is zelf verantwoordelijk voor een melding of vergunning bij de gemeente.
 • Bij beschadiging van (onderdelen van) het straatfeestpakket is de lener aansprakelijk voor herstel van de schade c.q. vergoeding van herstel- of vervangingskosten aan de wijkvereniging.
 • De lener is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van het straatfeestpakket en al zijn onderdelen.
 • Het tot het straatfeestpakket behorende logboek dient altijd volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 • Voor het gebruik van het straatfeestpakket door niet-leden, is een vergoeding verschuldigd van 200 euro voor een dagdeel respectievelijk 300 euro voor een hele dag. Deze vergoeding moet worden betaald binnen 5 dagen na verzending van de factuur door het bestuur.
 • Voor leden van de wijkvereniging is het gebruik ten behoeve van een straatfeest gratis, mits de vooraf afgesproken toename van aantal leden wordt behaald.
 • De doelstelling voor toename van aantal leden in de straat wordt nader toegelicht in de bevestigingsmail die volgt op de reservering. Het behalen van deze doelstelling wordt de dag na het evenement getoetst.
 • Tot slot:
  • Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden aan te passen, om recht te doen aan de doelstellingen van de wijkvereniging.
  • Als deze voorwaarden onvoldoende duidelijkheid bieden, beslist het bestuur. 

Reserveren

Na je reservering en na acceptatie daarvan door het bestuur, volgt een bevestigingsmail met gebruiksaanwijzing. In overleg met de beheerder (André Berghuis) wordt een moment voor ophalen en inleveren afgesproken. Het bestuur zal op basis van de informatie aangeleverd bij de reservering en na melding dat de spullen in goede staat zijn geretourneerd, zo snel mogelijk en uiterlijk een maand na de uitleen/verhuur een rekening sturen. Deze zal dan binnen 5 dagen dienen te worden betaald.

Instructies

…..